Backseat driving Konstfack

Ingen institution är så bra att den inte kan bli bättre, därför körde vi in Konsthall323 på Konstfack. Under två dagar parkerade vi i Vita Havet, huvudentréns utställningshall.
Vår institution öppnade sina dörrar för Back-seat-driving: att sitta i baksätet och klaga, klagomål utan ansvar.