c/o Galleri 54

 

Varför har ni valt att kalla det för konsthall?
Styrka i att ta på sig institutionens skrud, att som institution kan man påstå saker som det är svårt att göra som individ? Är det i någon mån ett alterego, en persona som har annorlunda agenda än er som individer? Har ni fått förfrågningar från konstnärer om att ställa ut i Konsthallen?

Det är en ganska exklusiv konsthall, i det att inte så många får plats.

Vad är en konsthall? (323)
Det antas ju vara en fysisk plats, en hall åtminstone. Men det är väl den mest seriösa titeln utan att vara ett museum, som ju har mer kopplingar till historien och en större krav på sanningshalt kanske?
Men i regel kan det väl precis som konst vara vadsomhelst, men ett gränssnitt mellan konst och betraktare/deltagare/besökare är väl ett minimum.

Vad fokuserar ni på i er utställningsverksamhet?
Samtalet verkar vara en viktig komponent? Samtalet dom byggsten för en konstverksamhet? Hur mycket har konsthallens storlek påverkat det konstnärliga innehållet?

Vad är viktigt? (323)

Vad är viktigt i konsten? Vad är viktigt med konsten? Eller vad är viktigt med en konsthall?
(Kanske att den/det har något att säga?)