Konsthall323 c/o Citroën

Alternativa Gallerier på Verkligheten Umeå, mars 2013. Vi fick låna en röd Citroën där vi bjöd in till samtal om svårigheter.

Det finns andra typer av rum att visa och diskutera konst i än de rum vi oftast associerar som gallerirum. Några har krympts till ett rum i rummet eller är mobila och befinner sig på hjul. Vissa ockuperar utrymmen som egentligen är avsedda till något annat. En del är tillgängliga vart man än bef…inner sig, bara det finns en dator eller telefon med uppkoppling. Gemensamt är att dessa alternativa gallerier med humor och med en ofta poetisk ton undersöker konventioner kring hur och var konst visas. Då de flesta av dessa gallerier är konstnärsdrivna blir de en slags överlevnadsstrategi. I stället för att anpassa sig till en ibland trång och fyrkantig konstscen försöker man skapa ytterligare utrymme för konst och ge plats för experiment. I bland är dessa gallerier helt enkelt ett sätt att försöka nå en ny publik genom att överraska på ett oväntat ställe.

Utställningen Alternativa Gallerier befinner sig på flera plan då alla inbjudna gallerier i sin tur kommer ha pågående verksamhet med utställningar eller samtal under utställningsperioden.