Om Konsthall323

Konsthall323 är en konstinstitution i en bil som drivs av konstnärerna Frida Krohn och Ylva Trapp. Verksamheten grundades 2010. Vår vanligaste parkeringsplats finns i Stockholmsområdet, men våra vyer skiftar. Vi dyker upp där vi behövs.

Vi startade i en ljusblå Mazda 323, men 2013 byggde vi ut lokalerna och flyttat in i en röd Golf Variant.

Vi är chefer, direktörer, curatorer, konstnärer. Vi är redaktörer, chaufförer, tekniker och grafiska designers. Vi är servicepersonal och vaktmästare.

Vi är institutionen.