Prenumerationsservicen

2014

Under året skickades varje månad ett utskick med ett ljudverk och ett bildverk till ett hundratal prenumeranter via e-mail. Alla verk var producerade och inspirerade av Saltsjöbaden och del av vår research av området. Vi upplevde mycket; Xets målade garderbosdörr, Grünewalds enorma ateljédörr, blanka BMWar, solbrynta vita hudar, solglitter och iskristaller. Vi träffade skrinnare, hotellpersonal, slottshusägare, fackföreningsekonomer, konsthallschefer och lösgående hundar. Vi lärde oss om jazzgossar, stridsåtgärder, akvarellmåleri, gröthem, kapitalisthistoria och hudteknologi.

 

Belysning, bryggor och mörka vatten

November är mörk men stora fönster speglar sig vackert i vatten.

 

Kapital, kristendom och Knut Agathon

Vi har välkomnat sköna maj med tankar om pengar, makt, historia och härlighet, kristen dödsångest och mäktiga mäns frisyrer.

Löjtnantshjärta, hundäxing och målarens hus

Under juni månad har vi ägnat oss åt blomstermåleri och växtljud, det är väldigt svårt. I våras såldes en målning av X:et för 1138602 kr, det är väldigt mycket pengar. Under trettioen år bodde X:et i Saltsjöbaden, det är ganska lång tid.

Vit, rosa och röd

Under april månad har vi funderat på hud. Vit, beige, rosa, röd hud. Slät, flammig, fjunig, finnig. Vilken hud är vanlig i Saltsjöbaden och vilken hud har vi?