Vänskap i arbete

19 maj 2023 öppnade utställningen Vänskap i Arbete på Galleri Syster.

Vi reflekterar över relationerna mellan kreativitet och vänskap i kollektiva och kreativa processer och organisationer baserade på vänskap. Temat rör sig fritt mellan det djupt personliga, till det politiska och samhälleliga.

Hur kan ett konstnärligt samarbete se ut, och vilka väljer att samarbeta med varandra? Spelar vänskap en roll i dessa samarbeten? På vilket sätt utvecklas vänskaper då de “utsätts” för kreativa gemensamma processer? 

Deltagande konstnärer:

-Alva Noreen, Helena Pernow, Linnea Dalstrand och Tove Starfelt visar installationen “utsnitt och glesa trådar”

-Helene Karlsson, Anna Ehnsiö och Sara Falkstad / OTALT visar delar ur projektet “Aborthärvan”

-Elbe Wallin visar målningar under titeln “Att skörda frukten av sitt arbete”

-Ylva Trapp och Frida Krohn / Konsthall 323 visar installationen “En vän med en bil”

-Gerd Aurell och Helena Laukkanen visar verket “Häxringen”